Bedrijvig Bronckhorst behartigt de collectieve belangen van haar leden uit de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening en is de erkende gesprekspartner voor lokale en regionale overheden en de individuele belangen van haar leden voor zover deze niet in strijd zijn met het collectieve belang .

De vereniging tracht haar doel te bereiken door

Het stimuleren van onderling contact door het organiseren van activiteiten.

Overleg overheids-, semi-overheids en onderwijs instanties, maatschappelijke en andere organisaties in de meest uitgebreide zin van het woord

Door initiëren, deelnemen aan of financieel of op andere wijze ondersteunen van activiteiten op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied in de gemeente Bronckhorst.