Bedrijvig Bronckhorst is ontstaan door een fusie tussen IKZelhem en Bedrijvenkring Bronckhorst per 2024. 

Doelstelling van Bedrijvig Bronckhorst is het behartigen de collectieve belangen van haar leden uit de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening en is de erkende gesprekspartner voor lokale en regionale overheden en de individuele belangen van haar leden voor zover deze niet in strijd zijn met het collectieve belang .

Bedrijvig Bronckhorst tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

  1. Het stimuleren van onderling contact door het organiseren van activiteiten.
  2. Overleg overheids-, semi-overheids en onderwijs instanties, maatschappelijke en andere organisaties in de meest uitgebreide zin van het woord.
  3. Door initiëren, deelnemen aan of financieel of op andere wijze ondersteunen van activiteiten op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied in de gemeente Bronckhorst

Bedrijvig Bronckhorst is regionaal vertegenwoordigd in SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek en partner in het economisch overleg van de gemeente Bronckhorst. Bedrijvig Bronckhorst wil bijdragen aan een optimaal ondernemersklimaat in de gemeente Bronckhorst door regelmatig overleg met de gemeente te voeren over zaken als bereikbaarheid, betaalbare woningen voor medewerkers of over duurzaamheid (SIKA-project Duurzaam Ondernemerscentrum  Achterhoek).