Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen met een KvK inschrijving binnen de Gemeente Bronckhorst.

Leden van de Bedrijvig Bronckhorst kunnen deelnemen aan al onze activiteiten en bijeenkomsten.

De kosten voor het Bedrijvig Bronckhorst- lidmaatschap bedragen €xxxx ,- per jaar. De factuur wordt in maart toegestuurd per mail voor het lopende jaar.

Deelname van leden aan activiteiten is gratis voor 1 persoon, als meer deelnemers uit hetzelfde bedrijf deelnemen kan een kostendekkende vergoeding worden gevraagd, is dat het geval dan staat dit uitdrukkelijk vermeld in de uitnodiging. Na de activiteit zal dan een factuur worden toegestuurd.

Eenmaal aangemeld wordt op uw komst gerekend. Als u niet aanwezig kunt zijn dan dient u zich tijdig af te melden via secretariaat@bedrijvigbronckhorst.nl

Als we niet tijdig een afmelding ontvangen behouden we ons het recht voor om de kosten voor de catering en evt. entreekosten door te berekenen.

Introducees zijn welkom (mits van tevoren aangemeld).

Vrijblijvend kennismaken met Bedrijvig Bronckhorst? Dat kan. Neem contact op met het secretariaat via secretariaat@bedrijvigbronckhorst.nl.

Ons motto is: Bedrijvig Bronckhorst Samen krachtig(er) ondernemen! Netwerken is voor ons belangrijk en hiermee hopen wij de onderlinge samenwerking verder te versterken. Namens de gemeente Bronckhorst zijn aanwezig wethouder Antoon Peppelman en bedrijvencontactfunctionaris Gert Jan Mugge.

Leden ontvangen via de Bundeling app de uitnodigingen voor vergaderingen, excursies, bijeenkomsten.

Leden worden op onze site vermeld (gegevens bedrijf, contactpersoon en logo).

Ondergetekende geeft zich d.m.v. onderstaand formulier op als lid van Bedrijvig Bronckhorst.  

Aanmeldformulier